info@willsoor.si

Pravila in pogoji

podjetje next SALE, s.r.o., s sedežem podjetja Poštovní 244, 739 61 Třinec, Česká republika, ID za DDV: CZ01558951.

1. Uvodni predpisi

1.1. Ta Pravila in Pogoji uporabe (v nadaljevanju "Pravila") odrejajo medsebojne pravice in dolžnosti Prodajalca in Stranke v skladu z zakonsko odredbo §1751 prvega odstavka Zakona n. 89/2012 Sb., Civilnega zakonika. Prav tako odrejajo pravice in dolžnosti Dobavitelja in Uporabnika, kot tudi Uporabniški račun.

1.2. V nadaljevanju se vsa pravila, ki se začnejo z veliko začetnico, smatrajo kot Pravila:

Prodajalec
je prodajalec glede na zakonsko odredbo §2079 Civilnega zakonika,v nadaljevanju next SALE, s.r.o.

Stranka
je stranka glede na zakonsko odredbo §2079 Civilnega zakonika

Pogodba
je nakupna pogodba sklenjena med Prodajalcem in Kupcem

Potrošnik
je vsak, ki zaradi poslovnih ali poklicnih razlogov sklene Pogodbo s Prodajalcem

Spletna stran
spletno stran dojemamo kot program, aplikacijo, ki je na spletu preko www.willsoor.si namenjena prikazu, izbiri in naročilu Kupca

Spletna košarica
je del spletne trgovine, ki se samodejno zgenerira z aktivacijo funkcij dodajanja, odvzemanja in spreminjanja količine artiklov s strani Stranke

Dobavitelj
je oseba / podjetje, ki odobri uporabo Uporabniškega računa; next SALE, s.r.o.

je del spletne strani, ki je dostopen določenemu Uporabniku, ta je vspostavljena preko Registracije in je dostopna po potrditvi vstopnih podatkov

Uporabnik
je oseba, ki uporablja Uporabniški račun

2. Uporabniški račun

2.1. Za lažje naročevanje artiklov je Uporabnik upravičen ustvariti Uporabniški račun na Spletni strani

2.2. Uporabnik ustvari Uporabniški račun na naslednji način: Vnese potrebne podatke na Spletni strani, še posebej ime, priimek, naslov za izstavitev računa, elektronski naslov, svoje vstopno uporabniško ime (login) in geslo, nato potrdi vnešene podatke z gumbom shrani. S tem dejanjem se Uporabnik istočasno strinja s Pravili in z obdelavo vnešenih osebnih podatkov (v nadaljevanju "Registracija").

2.3. Vnešene podatke in ustvarjen Uporabniški račun smatramo kot resničen in dokončen. Posledice napačnih podatkov nosi Uporabnik sam.

2.4. Dostop do Uporabniškega računa je omejen z vstopnimi podatki; vstopno ime (login) in geslo (v nadaljevanju "vstopni podatki"). Uporabnik in Dobavitelj se zavezujeta, da bosta ohranila te podatke skrite.

2.5. Uporabnik svojega Uporabniškega računa ne sme dajati v uporabo drugim osebam

2.6. Dobavitelj ima pravico ukiniti Uporabniški račun v primeru, če je Uporabnik neaktiven več kot eno leto ali če Stranka krši pravila Pogodbe, vključno s Pravili

2.7. Uporabnik se zaveda, da je njegov račun lahko včasih nedostopen, še posebej zaradi vzdrževalnih del Dobavitelja oz. vdrževalnih del po tretji osebi

2.8. Podobne omejitve za Uporabnika se nahajajo v odstavku 9.9. in 9.10.

3. Sklenitev Pogodbe

3.1. Vsi izdelki na Spletni strani Prodajalca so informativne narave. Prodajalec se ne zavezuje k podpisu Pogodbe povezane s temi izdelki. Odredba §1732 Civilnega zakonika se v tem primeru ne more uporabiti.

3.2. Če Kupec želi naročiti izdelke, mora izdelke in količino posameznega izdelka dodati v Spletno košarico in izpolniti celoten obrazec na Spletni strani, ki vsebuje naslednje:

 • a) informacije naročenih izdelkov, količina
 • b) informacije glede plačila zneska
 • c) informacije glede dostave, in
 • d) informacije morebitnih nastalih stroškov glede dostave
 • e) informacije Stranke; ime in priimek Stranke, naslov za izstavitev računa, elektronski naslov. Če je Stranka ista oseba kot Uporabnik, se ti podatki vnesejo samodejno (v nadaljevanju "Naročilo").

3.3. Možno je preverjanje in spreminjanje vnešenih podatkov, kot tudi najti in popraviti možne napake narejene pri vnosu Naročila

3.4. Naročilo je dokončno, ko Stranka klikne gumb "Naroči". To postane Ponudba (v nadaljevanju "Ponudba") in čaka na potrditev Stranke

3.5. Z elektronsko pošto Prodajalec takoj potrdi Naročilo Stranki. Prodajalec pošlje potrdilo na elektronski naslov Stanke, vnesenega v Uporabniškem računu ali v Naročilu. Ko Kupec potrdi Naročilo, potrdi in sprejme tudi Pogodbo in Pravila pogodbe (v nadaljevanju "Strinjanje")

3.6. Obstaja možnost sklenitve Pogodbe v slovenskem jeziku

3.7. Prodajalec Pogodbo arhivira za dobo pet let v elektronski obliki. Stranki je dostopna preko Uporabniškega računa

3.8. Lastniška pravica se prenese na Stranko v trenutku prejetega plačila v celotnem znesku izdelka, kot je določeno v Pogodbi

4. Plačilni Pogoji

4.1. Spletna stran vsebuje informacije izdelkov, cene izdelkov (v nadaljevanju "Cena"). Cena vključuje davek in vse ostale kupnine. Cena je veljavna takoj, ko je objavljena na Spletni strani. To ne vpliva na možnost, da Stranka sklene Pogodbo individualno

4.2. Stranka se zavezuje plačilu Cene artikla, ki vsebuje pakiranje in stroške transporta pošiljke, kot tudi dostavo za dogovorjen znesek. Če ni dogovorjeno drugače, Cena že vključuje stroške pakiranja in transporta

4.3. Stroški krajevno oddaljene komunikacije ne vplivajo na Ceno. Prodajalec lahko zaračuna le transport.

4.4. Prodajalec ima pravico zahtevati celotno ali delno plačilo preden odpošlje izdelek Kupcu. Odredba §2119 prvega odstavka Civilnega zakonika se ne nanaša na ta primer

4.5. Znesek plačila se plača Prodajalcu na naslednje načine:

 • a) Plačilo po povzetju
 • b) Spletno bančno nakazilo
 • c) Google Pay, Apple Pay
 • d) Plačilo s PayPal računom
 • e) Plačilo s kreditno kartico
Za več informacij o dostavi in plačilu kliknite naslednjo povezavo - Dostava in plačilo

4.6. Kupec navede način plačila v Naročilu

4.7. Kupec lahko spremeni način plačila samo v primeru, da se Prodajalec s tem strinja. Spremembo mora Kupec pisno poslati Prodajalcu na elektronski naslov ali na naslov izstavitve računa

4.8. Prodajalec določa pravico do prepovedi načina plačila za Stranko, kot so omenjene v členu 4.5.

4.9. V primeru plačila z gotovino ali s kreditno kartico je Cena sprejeta v trenutku nakupa. V primeru direktne bremenitve računa, je Cena sprejeta v 7 dneh od sklenitve Pogodbe. Če ni plačila se smatra, da je Kupec odstopil od nakupa

4.10. V primeru direktne bremenitve računa na bančni račun Prodajalca, bo Kupcu dana sklicna številka, katero mora Kupec navesti pri plačilu

4.11. V primeru direktne bremenitve je dolžnost plačila izpolnjena v trenutku prenosa sredstev na račun Prodajalca

4.12. V kolikor je Prodajalec Kupcu omogočil popuste, se ti ne seštevajo med seboj

4.13. Prodajalec bo Kupcu izstavil račun z upoštevanimi plačili, ki se navezujejo na Pogodbo, če je to poslovna praksa oz. navedeno s predpisi

5. Dostavni Pogoji

5.1. Prodajalec omogoča naslednje načine dostave:

 • a) dostava Naročniku na kraj, ki je naveden v Naročilu špediterja

5.2. V primeru posebej zahtevanega transporta, kupec sam nosi tveganje in dodatne morebitne stroške nastale v povezavi s prevozom

5.3. Če je Prodajalec dolžan dostaviti izdelek na kraj, ki je naveden v Naročilu Kupca, potem je Kupec dolžan prevzeti izdelek na isti lokaciji. V primeru osebnega nakupa je čas za prevzem blaga 10 delovnih dni

5.4. Če je prevzem dogovorjen z dostavo, potem Prodajalec izpolne svojo dolžnost dostave takoj, ko izdelek preda špediterju. Če je Stranka tudi Potrošnik, potem prodajalec izpolne svojo dolžnost dostave, ko preda izdelek v roke Potrošnika. V kolikor je Potrošnik zahteval špediterja po svoji volji oz. ni sprejel predlaganega s strani Prodajalca, to ne velja

5.5. Prodajalec ali špediter lahko zahtevata identifikacijo Kupca s predložitvijo osebne izkaznice ali potnega lista. Prodajalec ima pravico ne izdati izdelka brez identifikacije

5.6. Če Stranka ne prevzame izdelka v roku prevzema blaga navedenega v Pravilniku člena 5.3, je Stranka dolžna plačati stroške skladiščenja ali ponovne dostave. Prodajalec preko elektronske pošte opozori Stranko o nastalih stroških in obvesti o ponovnem roku prevzema, za tem pa ima pravico prodati izdelek. Prodajalec ima pravico zahtevati poplačilo stroškov skladiščenja in ponovnih stroškov dostave in v tem primeru je Stranka dolžna plačati.

5.7. Prodajalec je dolžan dostaviti izdelek in omogočiti Stranki, da zavrne izdelek v štirinajstih dneh od sklenitve pogodbe, razen če je navedeno drugače. Če je izdelek naveden kot "na zalogi", Prodajalec pošlje izdelek v najkasneje dveh delovnih dneh od sklenitve pogodbe

5.8. V primeru direktne bremenitve na račun Prodajalca, plačila preko plačnega sistema ali spletne plačilne naprave, je Prodajalec dolžan dostaviti izdelek Stranki v štirinajstih dneh v kolikor je Stranka poravnala svojo obveznost, razen če je navedeno drugače. Če je izdelek naveden kot "na zalogi", prodajalec pošlje izdelek najkasneje v dveh delovnih dneh od plačila

5.9. Če Prodajalec ne izpolni svojo dolžnost poslati izdelek v skladu s členoma 5.7 ali 5.8, mora Kupec o tem opozoriti Prodajalca, da dobavi izdelek v ustreznem roku. Če prodajalec ne izpolni svoje dolžnosti v roku, je Kupec upravičen odstopiti od dogovora

5.10. Dokumenti, ki se nanašajo na izdelke, predvsem račun ali certifikat izdelka, Prodajalec pošlje Kupcu v dveh dneh od prevzema izdelka

6. Prenos tveganj

6.1. Če je izdelek kupljen v prostorih Prodajalca ali na kraju dostave, se tveganje poškodbe izdelka prenese na Kupca v trenutku prevzema izdelka ali v trenutku, ko je Stranka obveščena, da je izdelek prispel in pripravljen na prevzem

6.2. Če je špediter sprejel dostavo, se tveganje prenese na Kupca takoj, ko se izdelek posreduje špediterju v skladu s Pogodbo. Če je Prodajalec dolžan posredovati izdelek na določenem mestu, potem se v tem primeru tveganje ne prenese na Stranko, razen če je ta posredovana v prostorih špediterja. Prodajalec ima pravico obdržati dokumente v zvezi z izdelkom, vendar to ne vpliva na prenos tveganj. Če je Potrošnik tudi Stranka, se tveganje prenese v trenutku prenosa izdelka v njihove roke, vendar to ne velja ko Potrošnik zahteva dostavo preko špediterja, ki ni bil ponujen s strani Prodajalca.

6.3. Tveganje se ne prenese na Stranko, če izdelek ni primerno označen v skladu s Pogodbo, z znamko izdelkov, opremljen z dokumenti, ali je kupec obveščen, ali kateri koli drugi način

6.4. Kupec je dolžan plačati Ceno izdela, četudi če je bil izdelek poškodovan ali izgubljen, kadar so tveganja že bila prenesena na njega, razen če je bila izguba ali poškodba izdelka storjena s strani Prodajalca zaradi nespoštovanja ali kršitve svojih obveznosti

7. Nepravilno poslovanje, garancija, reklamacija

7.1. Pravice in obveznosti strank sporazuma se urejajo z zakonom, zlasti z odredbo § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 in § 2161 do 2174 zakona n. 89/2012 Sb., Civilnega zakonika

7.2. Po prenosu tveganj, Stranka čimprej preveri izdelek, preveri lastnosti in količino ter pregleda celovitost pakiranja. V kolikor najde morebitne napake, je dolžna nemudoma o tem obvestiti Prodajalca ali špediterja. Stranka ima pravico do zavrnitve prevzema izdelka. Če Stranka prevzame poškodovani izdelek, mora navesti napake, ki izstopajo iz protokola. Če tega ne stori, njegove pravice do reklamacije potečejo

7.3. Prodajalec jamči Stranki, da izdelek ob dostavi ni poškodovan. Ob prevzemu izdelka:

 • I. lahko označi z lastnostmi, kot dogovorjeno v soglasju obeh strani ali
 • II. z lastnostmi, ki jih je navedel Prodajalec ali
 • III. kot promocijski izdelek ali namenski izdelek, v kolikor manjka dogovor

7.3.1. se lahko uporablja z namenom, kot ga navede Prodajalec ali kot se običajno uporablja

7.3.2. ustreza vzorcu ali primerku z ustrezno kvaliteto, če je kvaliteta določena na ta način

7.3.3 je pravilne količine, mere ali teže in

7.3.4. je v skladu z zakonom

7.4. Če se napaka pojavi v dvanajstih mesecih po prevzemu, se šteje, da je obstajala že ob prevzemu

7.5. Napaka izdelka je velika kršitev obveznosti Prodajalca, če je ta vedel ali bi moral vedeti, da tretja oseba ne bi sklenila pogodbe, če bi ta pričakovala napako izdelka. V drugih primerih to ni velika kršitev

7.6. Če je pomanjkljivo poslovanje vzrok za kršitev Pogodbe, potem je Stranka upravičena zahtevati novo dostavo, popravilo, upravičen popust ali se umakniti od Pogodbe

7.7. Če pomanjkljivo poslovanje ni večja kršitev Pogodbe, potem je Stranka upravičena zahtevati popravilo ali upravičen popust

7.8. Dolžnost Stranke je vložiti pritožbo Prodajalcu takoj, ko najde napako po pregledu ali uporabi. Če je napaka skrita, je Stranka dolžna Prodajalcu prijaviti napako takoj, ko jo je našel, najkasneje v dveh letih. Ob vložitvi reklamacije ali takoj po tem, Stranka obvesti Prodajalca o načinu reklamacije, za katero se je odločil. Če to ne stori v določenem času, potem je Stranka upravičena do reklamacije v skladu s členom 7.7, četudi je napaka velika kršitev Pogodbe

7.9. Te pravice so lahko izvršene v prostorih Prodajalca, v prostorih prodajalne, sedežu ali v drugih prostorih. Drugače mora Stranka uveljavljati svoje pravice pri pooblaščenem servisu za popravila, ki je naveden v certifikatu Prodajalca, v kolikor je bližje Stranki. Reklamacija se smatra veljavna v trenutku prevzema

7.10. Reklamacija ne vpliva na obveznost plačila Stranke. Odredba § 2108 Civilnega zakonika na to ne vpliva. Ta člen ne velja v primeru, da je Potrošnik tudi Stranka.

7.11. Stranka se ne more umakniti ali zahtevati novo dostavo, če ne more zagotoviti in dostaviti izdelka, kot je bil v stanju ob prevzemu. To ne velja v primeru:

7.11.1. če so spremembe nastale zaradi pregledovanja izdelka in iskanja napak,

7.11.2. če je Stranka uporabila izdelek preden je ugotovila napako,

7.11.3. če Stranka ni poškodovala izdelka in ga zaradi že obstoječe napake ne more vrniti v brezhibnem stanju

7.11.4. če je Stranka prodala izdelek ali ga uporabila ali namensko predelala ali nekaj od tega preden je bila napaka odkrita, potem Stranka lahko zahteva le povračilo, ki je možno v tem primeru, tega pa določi Prodajalec glede na uporabnost tega izdelka

Pravice povezane s pomanjkljivo izvedbo v zvezi s pravnimi dolžnostmi

7.12. Stranka ima pravico prijaviti napako, če se napaka zgodi v štiriindvajsetih mesecih po prevzemu, razen če gre za izdelek po nižji ceni ali če je bil izdelek z napako razlog za nižjo ceno, napaka povzročena zaradi malomarne uporabe, vsakodnevne uporabe in obrabe, ali pa je namenska napaka in izhaja iz narave izdelka

7.13. Če izdelek nima lastnosti kot so navedene v členu 7.3, Stranka lahko vrne izdelek in zahteva povračilo, nato naroči novi izdelek brez napak, v kolikor je smiselno glede na naravo izdelka. Če napaka obsega le del izdelka, kupec lahko vrne izdelek in zahteva povračilo, nato naroči novi izdelek brez napak, v kolikor je smiselno glede na naravo izdelka ali odstopi od pogodbe.

7.14. Stranka lahko vrne izdelek in zahteva povračilo kupnine, tudi če se napaka lahko popravi. V kolikor se izdelka ne da uporabljati zaradi ponavljajoče napake ali več napak hkrati, Stranka lahko vrne izdelek in zahteva povračilo kupnine. V tem primeru je Stranka upravičena odstopiti od pogodbe.

7.15. Če stranka ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravico do vračila in povračila kupnine v primeru poškodbe, lahko zahteva popust. Stranka ima pravico zahtevati popust tudi v primeru, če Prodajalec ne more dostaviti novega proizvoda, ali da se Prodajalec ne odzove v razumnem časovnem roku ali če bi reklamacija povzročila nevšečnosti Stranki, ki je tudi Potrošnik

7.16. Stranka ni upravičena uveljavljati pravico, če je vedela za napako ali pa jo povzročila

7.17. Če je navedena kakršnakoli omejitev glede uporabe izdelka, Prodajalec jamči, da bo izdelek primeren za uporabo ali pa bo ohranil svoje lastnosti v tem času. Če obstaja več omejitev, je veljaven časovno najdaljši med. Vendar prioriteta je soglasje strank

7.18. Pravice v zvezi s pomanjkljivo izvedbo znotraj obveznosti v členih od 7.12 do 7.17, vključno s pravico odstopa v skladu s členom 8.4, ne bo učinkovita, če je Stranka podjetnik in je očitno, da je nakup povezan s poslovanjem njegovega podjetja ob sklenitvi pogodbe

8. Odstop od pogodbe

8.1. Prodajalec ima pravico do odstopa od Pogodbe, če izdelek ni več v proizvodnji, ni dobavljiv ali se je cena izdelka bistveno spremenila

8.2. V primeru povračila denarja Stranki zaradi odstopa od Pogodbe, bo povračilo Prodajalec izvedel na enak način, kot je storila stranka ob plačilu

8.3. V kolikor je pogojno darilo povezano s Pogodbo, ga spremlja dokument, ki izkazuje pogojno dejanje ob sklenitvi pogodbe, če Stranka odstopi od pogodbe, dejanje zgubi veljavo in Stranka je dolžna darilo vrniti

8.4. Kupec ima pravico odstopiti od Pogodbe v skladu s členi 7.6 in 7.14

Odstop Potrošnika od Pogodbe

8.5. Potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe v štirinajstih dneh. Obstajajo različne lastnosti glede na vrsto pogodbe:

8.5.1. Če je nakupna pogodba, potem preide v veljavo na dan prevzema

8.5.2. Če je pogodba, ki vključuje več vrst izdelkov ali dobavo več delov, potem preide v veljavo na dan zadnje dostave

8.5.3. Če je pogodba, ki vključuje redno dostavo izdelkov, potem preide v veljavo na dan prevzema prve dostave

8.6. Potrošnik upošteva, da v skladu z odredbo § 1837 Civilnega zakonika, ne more odstopiti od Pogodbe o dostavi, ki je bila spremenjena v skladu z njegovo željo, da je izdelek pokvarljiv ali brez ovoja in ga ni možno vrniti, dostave zvoka ali video posnetka, ali programske opreme brez ovoja, dostavi časopisa, revije ali digitalne vsebine, razen če je bila izdana na fizičnem nosilcu in je bila dostavljena s predhodnim soglasjem Potrošnika pred iztekom veljave do odstopa

8.7. Če potrošnik želi odstopiti od Pogodbe, uporabi priloženi obrazec, ki ga Prodajalec prilaga k Pravilom. Obrazec o odstopu mora biti poslan v pisni obliki na elektronski naslov Prodajalca: info@willsoor.si, ta ga bo nemudoma pisno potrdil

8.8. Odstopiti je potrebno takoj, najkasneje v štirinajstih dneh mora Potrošnik dostaviti ali prenesti izdelek, ki ga je prejel. Potrošnik se zaveda dejstva, da si deli stroške odstopa. Izdelek mora biti vrnjen čist in cel, v originalnem pakiranju, vključno z vsemi dodatki. Če izdelek ni čist in nerabljen, je Prodajalec upravičen ugotoviti in vložiti zahtevek za odškodnino v skladu s tem odstavkom.

8.9. V štirinajstih dneh po odstopu mora Prodajalec povrniti Potrošniku vsa sredstva, ki jih je prejel od njega, vključno s stroški najcenejšega prevoza. Prodajalec ni dolžan povrniti sredstva Potrošniku preden Potrošnik dokaže, da je že poslal izdelek ali da ga bo Prodajalec prejel. Potrošnik se strinja, da se mu povrnejo sredstva na enak način kot je izvedel sam

8.10. Potrošnik ima pravico odstopiti od Pogodbe v skladu s členom.

9. Zaščita osebnih podatkov

9.1. Zaščita osebnih podatkov Stranke ureja pravo n. 101/2000 Sb., O varstvu osebnih podatkov, v skladu s poznejšimi predpisi

9.2. Kupec se strinja z naslednjimi osebnimi podatki: ime in priimek, naslov za izstavitev računa, matična številka poslovnega subjekta (MŠPRS), identifikacijska številka za DDV, elektronski naslov, telefonska številka, številka računa, IP naslov (v nadaljevanju "osebni podatki")

9.3. Namen obdelave osebnih podatkov je ugotovitev pravic in obveznosti v zvezi s Pogodbo, vključno z dostavo in plačilom, ki določi Uporabniški račun in tržne potrebe Prodajalca. Če se Stranka ne strinja z obdelavo nekaterih osebnih podatkov, to ne predstavlja ovire za sklenitev Pogodbe

9.4. Osebni podatki Stranke bodo obdelani za nedoločen čas, bodisi v elektronski obliki ali pisni

9.5. Stranka se zaveda svoje obveznosti, obrazec izpolniti s svojimi resničnimi podatki pri kreiranju svojega Uporabniškega računa. V kolikor pride do sprememb podatkov je Stranka dolžna o tem obvestiti Prodajalca

9.6. Prodajalec ima za obdelavo osebnih podatkov pravico pooblastiti tretjo osebo kot obdelovalca podatkov. Prodajalec mora varno hraniti podatke o Stranki, izjemi sta le špediter in plačilo

9.7. Stranka je upravičena dostopati do svojih osebnih podatkov. Prodajalec je upravičen zaračunati obdelavo osebnih podatkov po razumni ceni, vendar ta ne sme presegati vrednosti nujnih stroškov. Če stranka meni, da so njihovi osebni podatki obdelani slabo ali v nasprotju z zakonom, je Stranka upravičena zahtevati pojasnilo o obdelanih osebnih podatkih v smislu člena 9.6. Stranka ima pravico zahtevati popravek škodljivega stanja

9.8. Stranka ima pravico kadarkoli preklicati svoje soglasje za Obdelavo osebnih podatkov

Pošiljanje novic in shranjevanje piškotkov

9.9. Če ob naročilu Stranka ne zahteva drugače, Prodajalec smatra, da se strinja s pošiljanjem novic povezanih s storitvami, izdelki ali prostorih prodajalca. Stranka ima pravico preklicati soglasje kadarkoli, to je potrebno storiti v pisni obliki na naslov izstavitve računa Prodajalca ali s pomočjo povezave na koncu novic

9.10. Ponudnik obvesti uporabnika, da obdeluje piškotke v skladu z odredbo § 89 odstavka 3 zakona n. 127/2005 Sb. O elektronski komunikaciji, vključno s trajnimi piškotki datotek in Uporabnik se s tem strinja. Dogovor velja 10 let

9.11. Kupec ima pravico preklicati svoje soglasje za obdelavo piškotkov z nastavitvijo svojega brskalnika

9.12. Pridobljeni obdelani piškotki Uporabnika služijo za izboljšanje Spletne strani in personalizacijo vsebin in reklam, ki zagotavljajo funkcije družbenih medijev in analize o stopnji obiska.

10. Zakon o Elektronskih Evidencah Prodaje

10.1. Prodajalec je Kupcu dolžan zagotoviti račun za nakup, ki ga je opravil v skladu s češkim zakonom o Elektronskih Evidencah Prodaje (EET). Ravnotako je Prodajalec dolžan prijaviti prejeto plačilo preko spletne davčne uprave; v primeru tehnične napake v največ 48 urah.

11. Končne določbe

11.1. Pravice in obveznosti med Prodajalcem in Stranko ureja sistem prava Češke republike, zlasti Civilni zakonik

11.2. Moralnih kodeksov vedenja med Prodajalcem in Stranko v smislu odredbe §1816, odstavka 1, črke e), zakona 89/2012 Sb. Civilnega zakonika, ni

11.3. V primeru registracije Uporabnika, so vsi pogoji odredbe § 1752 odstavka 1 Civilnega zakonika izpolnjeni in Prodajalec ima pravico do spremembe pogojev. To ne vpliva na pravice in obveznosti nastale pred spremembami. Spremembe morajo biti objavljene na Spletni strani in / ali poslane na elektronske naslove baze Spletne strani. Uporabnik ima pravico zavrniti te spremembe v treh delovnih dneh po prvi prijavi v Uporabniški račun po spremembah (če so spremembe objavljene na Spletni strani) ali od dostave elektronske pošte na Strankin elektronski naslov (če so spremembe poslane na elektronske naslove) in v treh dneh odpovedati obveznosti, kar je dovolj časa za pridobitev izdelka od drugega ponudnika

11.4. Kontakti podatki Prodajalca: naslov za izstavitev računa next SALE, s.r.o., Poštovní 244, 739 61 Třinec, Česká republika; +420 775 225 635, elektronski naslov: info@willsoor.si.

11.5. Potrošnik se ima pravico pritožiti na češko tržno inšpekcijo - Czech Trade Inspection (ČOI) o pristopu prodajalca. Urejanje pritožb ali reklamacij izven sodišča ni možno

11.6. Pravila stopijo v veljavo 20.11.2017

Newsletter

Vpišite se v našo mailing listo in pridobite 4 € popusta